Çalışma Kâğıtları

Çalışma kâğıtlarının tümüne, sınıf bazında buradan erişebilirsiniz.

9. Sınıf
Mantık I
Kümelerin Gösterim Biçimleri
Bağıntı I
Fonksiyon I
Fonksiyon II
Taban Aritmetiği I
Taban Aritmetiği II
Bölünebilme
Obeb-Okek
Mutlak Değer I
Karma

10. Sınıf
Karma
Polinom I
Polinom II
Polinom III

11. Sınıf
Karmaşık Sayılar – İki Nokta arasındaki Uzaklık
Karmaşık Sayılar – Uzaklık, Geometrik Yer, Çember
Toplam Sembolü I

Leave a Reply